Biografija

Dragan B RajkovićDragan B. Rajković, Dipl. inž. maš.

Rođen je 1.9.1949 godine u Požarevcu, živeo je u Velikom Gradištu gde je završio osnovnu školu. Srednju tehničku školu mašinski smer završio je u Kostolcu. Mašinski fakultet diplomirao je u Novom Sadu. Zaposlio se u ŽTO Novi Sad OOUR za vuču vozova Novi Sad 3.2.1978 godine, i radio na održavanju kao samostalni stručni saradnik za održavanje mašinskog dela elektrovučnih vozila serije 441 i 412/416 do 1988 godine kada prelazi u mašinsku službu ŽTO Novi Sad gde radi na poslovima samostalni stručni saradnik za koordinaciju rada kontrolno-prijemnih organa. Od 1.5.1991 radi u Sektoru za održavanje voznih sredstava ŽTP Beograd na radnom mestu Glavni organizator procesne kontrole u remontnim radionicama. U Sektor za organizaciju vuče i TKP prelazi 1.1.2003 godine na radno mesto glavni procesni inspektor i na ovom radnom mestu i sada radi.

Položio je teorijski deo stručnog ispita prema Pravilniku 646 uverenje broj: 63-275/87 od 10.XII 1987 godine.

Pohađao je seminare:

 • Uputstva za praktičnu primenu standarda JUS ISO 9001/2/3 i izradu potrebne dokumentacije sistema kvaliteta, sa primerima iz prakse. Organizator Jugoslovenska organizacija za kvalitet potvrda od 8.XII 1994 i dobio uverenje o osposobljenosti.
 • Uvođenje sistema kvaliteta u oblasti saobraćaja. Organizator Savezni zavod za standardizaciju i AFNOR ( Francusko udruženje za standardizaciju) potvrda Reg.br. 005 od 24.IV 1998 godine.

Radio u komisijama ZJŽ:

 • Komisija za mašinski deo elektrovučnih vozila.
 • Komisija za unapređenje održavanja voznih sredstava.
 • Komisija za izradu dokumenata, praćenje i realizaciju Šestog zajma Međunarodne banke za rezervne delove,.
 • Komisija za izradu dokumenata, praćenje i realizaciju Sedmog zajma Međunarodne banke za rezervne delove.
 • Komisija za praćenje pravilnika o radu KPO [Pravilnik 221 (250)].
 • Komisija za obrtna postolja vučnih vozila

Radio i na poslovima:

 • Izrada tehničkog opisa za lokomotive serije 441 podserije 700.
 • Prijem iz novogradnje lokomotiva serije 441 podserije 700.
 • Tipsko i serijsko ispitivanje lokomotiva serije 441 podserije 700.
 • Rad na izvršenju kolaudacije za 18 lokomotiva serije 441 podserije 700
 • Rad na izradi i praćenju realizacije ugovora sa remonterima za redovne opravke i vanredne opravke ( Rade Končar, Janko Gredelj, MIN, Elektroremont, Šinvoz ).
 • Izrada spiska modifikacija lokomotiva serije 441 (svođenje na podseriju 700) u Rade Končar Zagreb.
 • Predaja, praćenje i prijem lokomotiva podserija 000, 300 i 400 iz redovnih opravki i modifikacija iz Rade Končar Zagreb.
 • Izrada spiska modifikacija i tehničke dokumentacije za modifikovanje lokomotiva serija 441 i 461 zajedno sa stručnjacima MIN DD Lokomotiva.
 • Izrada tehnoloških lista za kontrolne preglede od Po i P12 za serije 441 i 412/416 za mašinski deo u ŽTO Novi Sad.
 • Izrada mernih lista za redovne opravke ranga SO i GO lokomotiva serija 441 i 461 u MIN i 412/416 u Šinvoz-u.
 • Praćenje opravki i prijem lokomotiva serija 441 i 461 u Relok-u Krajova, Rumunija.
 • Izrada tehničkog opisa za nabavku novih EMV serije 412/416.
 • Prijem iz novogradnje vozova serije 412/416 u Rigi u dva navrata.
 • Praćenje osposobljavanja, izvršenje probne vožnje i puštanje u saobraćaj 12 garnitura EMV serije 412/416.
 • Rad na izvršenju kolaudacije za 10 garnitura EMV 412/416
 • Izrada specifikacija za nabavku rezervnih delova za serije 441 i 412/416 mašinski deo.
 • Učestvovao u izradi tehničkih podloga za tenderska nadmetanja za redovne opravke lokomotiva serija 441 i 461 i modernizaciju lokomotiva serija 441 i 461 u Reloc Craiova i Končar Zagreb.
 • Učestvovao u izradi tehničkih podloga za izvršenje modernizacije lokomotiva 441 u 444. Tokom izrade modernizacije lokomotiva 444 pratio izvršenje radova u ”KEV” u Zagrebu kao i ispitivanje lokomotiva 441 (077 i 322) pre i 444 (001 i 002) posle izvršene modernizacije (pilot program). Učestvovao u razgovorima za razrešenje problema pucanja osovina na 444 sa ”KEV” Zagreb.
 • Izrada i overa dokumentacije za supstituciju delova za lokomotive: Amortizeri Priština, Prva Petoletka Trstenik (uređaj za podmazivanje venaca točkova), Pobeda Novi Sad (čaure i svornjaci za kočne poluge serije 441), Moma Stanojlović Batajnica (elementi guma metal za lokomotive 441 i 461) i drugo.
 • U vremenu od 1981 do 1991 pratio imobilizaciju, broj defekata i vanrednih opravki na 100.000 km, i druge veličine za lokomotive serije 441(23 komada) koje su se održavale u depou u Novom Sadu i sistematizovao metodologiju praćenja ovih veličina koje pokazuju efikasnost održavanja.
 • Od 1992 godine do sada objavio ili izložio na skupovima 22 rada , iz oblasti održavanja vučnih vozila i sistema kvaliteta prema seriji standarda JUS ISO 9000, čiji su naslovi dati u nastavku teksta.

Pregled objavljenih ili izloženih radova

Zanimljivosti iz života