iso9000

Standardi JUS ISO 9000 DA ili ne

Tuesday, December 1st, 2009

Standardi JUS ISO 9000 DA ili ne
Zbornik radova, VIII simpozijum “Tehnika železničkih vozila” 28-30. X 1998. Niš
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Uvođenje sistema kvaliteta u održavanju vučnih železničkih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Uvođenje sistema kvaliteta u održavanje vučnih železničkih sredstavaUvođenje sistema kvaliteta u održavanje vučnih železničkih sredstava
Prilog časopisu “KVALITET I STANDARDIZACIJA ”godina 23 (1995) broj 1 – 2 (strane 314-317) 22 konferencija JUSK-a 24-26 maj 1995 god.
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“

Tuesday, December 1st, 2009

Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u ŽTP ”BEOGRAD“Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“
UDK : 656. 2. :006. 83
”ŽELEZNICE ”Godina 51 (1995) broj 1 (strane 61-62)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Standardi JUS ISO 9000 i ŽTP ”BEOGRAD“

Tuesday, December 1st, 2009

Standardi JUS ISO 9000 i ŽTP ”BEOGRAD“Standardi JUS ISO 9000 i ŽTP ”BEOGRAD“
UDK : 656. 2. (497 . 11) : 006. 07
“ŽELEZNICE “Godina 50 (1994) broj 12 (strane 991-992)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu