kadrovi

Kadrovi – motivisanje i planiranje

Tuesday, December 1st, 2009

Kadrovi – motivisanje i planiranjeKadrovi – motivisanje i planiranje
(Dragan B. Rajković, Zoran Momčilović, Voja Danojlić, Vlada Obradović);
Zbornik radova, “JUŽEL” 7. Međunarodna naučna konferencija stručnjaka železnice, Vrnjačka Banja 4. – 7. Oktobar 2000. Godine.
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta

Tuesday, December 1st, 2009

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvalitetaDugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta
“MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM “,godina 26(1998) , broj 1, (Strane 202-203), II jugoslovensko savetovanje ,17-20 mart 1998.Kopaonik
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Kadrovi – praćenje i napredovanje

Tuesday, December 1st, 2009

Kadrovi – praćenje i napredovanje
“MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM”
Zbornik radova 24.konferencije JUSK-a (strane 305-308) 28-30 maj 1997 god.
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Kadrovi – izbor i obuka

Tuesday, December 1st, 2009

Kadrovi - izbor i obuka   Kadrovi – izbor i obuka
Prilog časopisu “KVALITET I STANDARDIZACIJA”godina 24 (1996) broj 1 – 2 (strane 254-257) 23. konferencija JUSK-a 22-24 maj 1996 god.