Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441

Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441
UDK: 629. 4. 01 : 629 .027. 4 (497)
”ŽELEZNICE” Godina 48 (1992) broj 4 (strane 395-396)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Tags: , ,

Ostavite komentar