Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441

Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441
UDK629.488.629.027 1/2:621.33″JŽ441
“ŽELEZNICE” Godina 60 (2004) broj 3 – 4 (strane 109 – 112)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Tags: , , , , ,

Ostavite komentar