Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“

Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u ŽTP ”BEOGRAD“Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“
UDK : 656. 2. :006. 83
”ŽELEZNICE ”Godina 51 (1995) broj 1 (strane 61-62)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Tags: , ,

Ostavite komentar