Posts Tagged ‘izbor kadrova’

Kadrovi – izbor i obuka

Tuesday, December 1st, 2009

Kadrovi - izbor i obuka   Kadrovi – izbor i obuka
Prilog časopisu “KVALITET I STANDARDIZACIJA”godina 24 (1996) broj 1 – 2 (strane 254-257) 23. konferencija JUSK-a 22-24 maj 1996 god.