Posts Tagged ‘JŽ 441’

Maksimalna brzina lokomotive JŽ 441

Sunday, January 24th, 2010

Maksimalna brzina JŽ 441 from Dragan Rajkovic on Vimeo.

Susret vozova

Sunday, January 3rd, 2010

Susret vozova from Dragan Rajkovic on Vimeo.

Voz u magli

Friday, December 11th, 2009

voz u magli from Dragan Rajkovic on Vimeo.

Lokomotiva serije JŽ 441 – Mašinski deo

Wednesday, December 2nd, 2009

Knjiga “Lokomotiva serije JŽ 441 – Mašinski deo” je napisana 2002. godine i izašla iz štampe u oktobru 2014. godine.

Predgovor

Pisanje ove knjige je skroman pokušaj da se na jednom mestu prikaže mašinski deo lokomotiva serije 441 i 444.

Knjiga je namenjena za učenje, podećanje i korišćenje podataka u radu na održavanju mašinskog dela elektro lokomotiva serije 441.

Na lokomtivama serije 441 i 444 mašinski deo je isti bilo da su lokomotive proizvedene u konzorcijumu “Traktion Union”, fabrici “Rade Končar” i “KEB”. Razlike u mašinskom delu su posledica ili modifikacija koje su se izvodile tokom eksploatacije ili novih rešenja pri novogradnji

Zahvaljujem kolegama inženjerima, tehničarima i radnicima sa kojima sam učio mašinski deo lokomotiva serije 441 i bez kojih ova knjiga ne bi nastala

Posebnu zahvalnost dugujem supruzi Dragani, ćerkama Biljani i Milici za razumevanje i pažnju tokom pisanja knjige. Knjigu posvećujem rodeteljima Borislavu – Bori i Milosavi – Mili, dobrim ljudima.

U Novom Sadu, 2014. godine. Autor

 

 

Izvod iz recenzija

Predloženi rukopis knjige “Lokomotive serije 441 – Mašinski deo” autora Dragana B. Rajkovića u osnovi predstavlja udžbenik koji je prvenstveno namenjen inženjerima mašinske, elektro, građevinske i saobraćajne struke koji se bave korišćenjem i održavanjem ove serije lokomotiva. Preporučuje se kao priručnik (pomoćni udžbenik) za Mašinski, Elektrotehnički, Građevinski i Sabraćajni fakultet.

– prof. dr. Vojkan Lučanin
Šef katedre za železničko mašinstvo
Mašinskog fakulteta u Beogradu

Predloženi tekst za knjigu “Lokomotive serije 441 – Mašinski deo” autora Dragana B. Rajkovića rezultat je njegovog dugogodišnjeg sistematskog, teorijskog i praktičnog rada na ovoj familiji lokomotiva.

Knjiga svojim sadžajem obuhvata problematiku i daje odgovre na određene probleme pa se može koristiti kao udžbenik za inženjere mašinske, elektrotehničke, građevinske i saobraćajne struke, a posebno onaj deo kadrova koji je neposredno angažovan na eksploataciji, kontrolnim pregledima i remontu ovih lokomotiva. Takođe, kao priručnik sa mnogo tehničkih opisa, crteža, šema i skica knjiga će biti od velike koristi za obuku osoblja u održavanju i eksploataciji ove serije lokomotiva

– Mr Luka Čupković dipl. maš. inž.

Preuzmite

Sadržaj

Uvod

Poručivanje

Knjigu p ceni od 2500 din možete poručiti putem kontakt formulara na ovoj strani ili emailom na knjiga@draganbrajkovic.rs