Posts Tagged ‘lokomotiva serije JŽ 441’

Potrošnja točkova lokomotiva serije 441

Tuesday, December 1st, 2009

Potrošnja točkova lokomotiva serije 441Potrošnja točkova lokomotiva serije 441
Zbornik radova XII ŽELKON ’06
Niš, 19-20.oktobar 2006 (strane 245-248)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Kotrljajni ležaji na lokomotivi serije 441

Tuesday, December 1st, 2009

Kotrljajni ležaji na lokomotivi serije 441Kotrljajni ležaji na lokomotivi serije 441
UDK 629.4.028:628.421.3 “JŽ 441”(497.1)
“ŽELEZNICE”Godina 55 (1999) broj 6-7-8 (strane 272-277)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441

Tuesday, December 1st, 2009

Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441Korišćenje bandaža i monoblok točkova na lokomotivama serije 441
UDK: 629. 4. 01 : 629 .027. 4 (497)
”ŽELEZNICE” Godina 48 (1992) broj 4 (strane 395-396)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu