Posts Tagged ‘napredovanje’

Kadrovi – praćenje i napredovanje

Tuesday, December 1st, 2009

Kadrovi – praćenje i napredovanje
“MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM”
Zbornik radova 24.konferencije JUSK-a (strane 305-308) 28-30 maj 1997 god.
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu