Posts Tagged ‘Podmazivanje uređaja i sklopova na lokomotivama serije JŽ 441’

Podmazivanje uređaja i sklopova na lokomotivama serije JŽ 441

Tuesday, December 1st, 2009

Podmazivanje uređaja i sklopova na lokomotivama serije JŽ 441 Podmazivanje uređaja i sklopova na lokomotivama serije JŽ 441
UDK 629.4.063:639.423“JŽ 441“
“ŽELEZNICE” Godina 60 (2004) broj 9 – 10 (strane 320 – 327)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu