Posts Tagged ‘ramovi’

Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441

Tuesday, December 1st, 2009

Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441Pojava pukotina na ramovima obrtnih postolja lokomotiva serije JŽ 441
UDK629.488.629.027 1/2:621.33″JŽ441
“ŽELEZNICE” Godina 60 (2004) broj 3 – 4 (strane 109 – 112)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu