Posts Tagged ‘širenje znanja’

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta

Tuesday, December 1st, 2009

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvalitetaDugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta
“MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM “,godina 26(1998) , broj 1, (Strane 202-203), II jugoslovensko savetovanje ,17-20 mart 1998.Kopaonik
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu