Posts Tagged ‘sistem kvaliteta’

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta

Tuesday, December 1st, 2009

Dugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvalitetaDugoročno planiranje širenja saznanja o sistemu kvaliteta
“MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM “,godina 26(1998) , broj 1, (Strane 202-203), II jugoslovensko savetovanje ,17-20 mart 1998.Kopaonik
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“

Tuesday, December 1st, 2009

Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u ŽTP ”BEOGRAD“Sistem kvaliteta-obezbeđenje kvaliteta u održavanju vučnih vozila u JŽTP ”BEOGRAD“
UDK : 656. 2. :006. 83
”ŽELEZNICE ”Godina 51 (1995) broj 1 (strane 61-62)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu