Posts Tagged ‘Uvođenje sistema kvaliteta’

Uvođenje sistema kvaliteta u održavanju vučnih železničkih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Uvođenje sistema kvaliteta u održavanje vučnih železničkih sredstavaUvođenje sistema kvaliteta u održavanje vučnih železničkih sredstava
Prilog časopisu “KVALITET I STANDARDIZACIJA ”godina 23 (1995) broj 1 – 2 (strane 314-317) 22 konferencija JUSK-a 24-26 maj 1995 god.
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu