Posts Tagged ‘Mašinski deo’

Lokomotiva serije JŽ 441 – Mašinski deo

Wednesday, December 2nd, 2009

Knjiga “Lokomotiva serije JŽ 441 – Mašinski deo” je napisana 2002. godine i izašla iz štampe u oktobru 2014. godine.

Predgovor

Pisanje ove knjige je skroman pokušaj da se na jednom mestu prikaže mašinski deo lokomotiva serije 441 i 444.

Knjiga je namenjena za učenje, podećanje i korišćenje podataka u radu na održavanju mašinskog dela elektro lokomotiva serije 441.

Na lokomtivama serije 441 i 444 mašinski deo je isti bilo da su lokomotive proizvedene u konzorcijumu “Traktion Union”, fabrici “Rade Končar” i “KEB”. Razlike u mašinskom delu su posledica ili modifikacija koje su se izvodile tokom eksploatacije ili novih rešenja pri novogradnji

Zahvaljujem kolegama inženjerima, tehničarima i radnicima sa kojima sam učio mašinski deo lokomotiva serije 441 i bez kojih ova knjiga ne bi nastala

Posebnu zahvalnost dugujem supruzi Dragani, ćerkama Biljani i Milici za razumevanje i pažnju tokom pisanja knjige. Knjigu posvećujem rodeteljima Borislavu – Bori i Milosavi – Mili, dobrim ljudima.

U Novom Sadu, 2014. godine. Autor

 

 

Izvod iz recenzija

Predloženi rukopis knjige “Lokomotive serije 441 – Mašinski deo” autora Dragana B. Rajkovića u osnovi predstavlja udžbenik koji je prvenstveno namenjen inženjerima mašinske, elektro, građevinske i saobraćajne struke koji se bave korišćenjem i održavanjem ove serije lokomotiva. Preporučuje se kao priručnik (pomoćni udžbenik) za Mašinski, Elektrotehnički, Građevinski i Sabraćajni fakultet.

– prof. dr. Vojkan Lučanin
Šef katedre za železničko mašinstvo
Mašinskog fakulteta u Beogradu

Predloženi tekst za knjigu “Lokomotive serije 441 – Mašinski deo” autora Dragana B. Rajkovića rezultat je njegovog dugogodišnjeg sistematskog, teorijskog i praktičnog rada na ovoj familiji lokomotiva.

Knjiga svojim sadžajem obuhvata problematiku i daje odgovre na određene probleme pa se može koristiti kao udžbenik za inženjere mašinske, elektrotehničke, građevinske i saobraćajne struke, a posebno onaj deo kadrova koji je neposredno angažovan na eksploataciji, kontrolnim pregledima i remontu ovih lokomotiva. Takođe, kao priručnik sa mnogo tehničkih opisa, crteža, šema i skica knjiga će biti od velike koristi za obuku osoblja u održavanju i eksploataciji ove serije lokomotiva

– Mr Luka Čupković dipl. maš. inž.

Preuzmite

Sadržaj

Uvod

Poručivanje

Knjigu p ceni od 2500 din možete poručiti putem kontakt formulara na ovoj strani ili emailom na knjiga@draganbrajkovic.rs