Posts Tagged ‘pokazatelji za ocenu uspešnosti’

Neki pokazatelji za ocenu uspešnosti modifikacija na lokomotivama serije JŽ 441

Tuesday, December 1st, 2009

Neki pokazatelji za ocenu uspešnosti modifikacija na lokomotivama serije JŽ 441Neki pokazatelji za ocenu uspešnosti modifikacija na lokomotivama serije JŽ 441
Zbornik radova, VII simpozijum “Tehnika železničkih vozila” 1-2. X 1996. Niš, (strana 227-228 i 287- 289)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu