Posts Tagged ‘Faktori koji utiču’

Razmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotiva

Tuesday, December 1st, 2009

Razmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotivaRazmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotiva
UDK : 656. 2. :629. 4. 488
”ŽELEZNICE ”Godina 49 (1993) broj 3 (strane 445-446)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu