Posts Tagged ‘odrzavanje’

Praćenje lokomotiva u garantnom roku

Tuesday, December 1st, 2009

Praćenje lokomotiva u garantnom rokuPraćenje lokomotiva u garantnom roku
Zbornik radova XII ŽELKON ’08 Niš, 09-10.oktobar 2008 (strane 245-248)
Preuzmite dokumet u pdf formatu

Analiza organizacije rada tekućeg održavanja vučnih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Analiza organizacije rada tekućeg održavanja vučnih sredstavaAnaliza organizacije rada tekućeg održavanja vučnih sredstava
UDK 629.42.008:656.071.8
“ŽELEZNICE” Godina 60 (2004) broj 5 – 6 (strane 176 – 178)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Metodologija za ocenjivanje kvaliteta i efikasnosti rada na održavanju vučnih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Metodologija za ocenjivanje kvaliteta i efikasnosti rada na održavanju vučnih sredstavaMetodologija za ocenjivanje kvaliteta i efikasnosti rada na održavanju vučnih sredstava
UDK 301.01-004.68:656.071.8-006.83
“ŽELEZNICE”Godina 57 (2001) broj 3 – 4 (strane 146-148)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Razmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotiva

Tuesday, December 1st, 2009

Razmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotivaRazmatranje uticajnih faktora na kvalitet održavanja lokomotiva
UDK : 656. 2. :629. 4. 488
”ŽELEZNICE ”Godina 49 (1993) broj 3 (strane 445-446)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu

Kontrola kvaliteta održavanja voznih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Kontrola kvaliteta održavanja voznih sredstavaKontrola kvaliteta održavanja voznih sredstava
UDK : 656. 2. 004. : 629. 4. 083/084
”ŽELEZNICE ”Godina 48 (1992) broj 7 (strane 747-748)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu