Posts Tagged ‘kontrola kvaliteta’

Kontrola kvaliteta održavanja voznih sredstava

Tuesday, December 1st, 2009

Kontrola kvaliteta održavanja voznih sredstavaKontrola kvaliteta održavanja voznih sredstava
UDK : 656. 2. 004. : 629. 4. 083/084
”ŽELEZNICE ”Godina 48 (1992) broj 7 (strane 747-748)
Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu